Oficyna uratowana! Zakaz rozbiórki

Oficyna uratowana! Zakaz rozbiórki

Mamy zaszczyt poinformować, że 26 stycznia br. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków prof. Jakub Lewicki po rozpatrzeniu wniosku Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego  z 11.V. 2022 r. wydał decyzję administracyjną, w której nie wyraził zgody na rozbiórkę części...
Wnioskujemy o ochronę zabytku przed zburzeniem

Wnioskujemy o ochronę zabytku przed zburzeniem

W maju 2022 r. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach wystąpił do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z wnioskiem o wydanie pozwolenia dla inwestycji polegającej na rozbiórce budynku folwarcznego zlokalizowanego pod adresem al. Hrabska 7, na terenie...
Powstał Eko-Patrol SKOF

Powstał Eko-Patrol SKOF

Rozpoczęliśmy szkolenia pierwszych strażników Eko-Patrolu SKOF. Zaczął się pilotaż. Aby spokojnym krokiem przemierzyć szlak – ścieżkę edukacyjną przez Rezerwat, mieć czas porozmawiać z turystami, pozbierać śmieci oraz popodziwiać piękną przyrodę potrzeba ok. 2,5...
Zawiązaliśmy  Komitet Ochrony Falent

Zawiązaliśmy Komitet Ochrony Falent

Na skutek protestu przeciw planowanym zmianom zagospodarowania terenów w admiinstracji Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego, na łące nad Stawem Falenckim 16 maja 2021 r. liczni mieszkańcy Falent i przyjaciele przyrody zawiązali Społeczny Komitet Ochrony Falent....
Instytut wycofuje wniosek!

Instytut wycofuje wniosek!

Na specjalnym posiedzieniu Rady Gminy Raszyn 29 kwietnia 2021 r. zwołanym  dla rozpoznania wniosku IT-P o zmiany w miejscowym planie zagospodarowania terenu dyrekcja instytutu pod wpływem protestu społecznego wycofała wniosek złożony 12 lutego br.  Posiedzenie Rady w...