Zapowiedź: Raport o stanie Instytutu 2024

Zapowiedź: Raport o stanie Instytutu 2024

Niebawem publikacja kolejnego Raportu SKOF.  We współpracy z partnerami konsorcjum przygotowujemy „Raport o stanie Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach”,  Badania podjęliśmy z konieczności oceny ekonomicznych i naukowych (impact factor) skutków...
Raport o stanie Rezerwatu 2023

Raport o stanie Rezerwatu 2023

Aby przeczytać kliknij tutaj: e-Raport o stanie Rezerwatu „Raport o stanie Rezerwatu” powstał dla udokumentowania stanu przyrody Rezerwatu „Stawy Raszyńskie” i wydarzeń na jego terenie w okresie 2021 – 2023. Jest wynikiem obserwacji, wiedzy i wniosków...
O miejscu urodzenia Magdaleny Abakanowicz

O miejscu urodzenia Magdaleny Abakanowicz

Artykuł dr Wojciecha Rogowskiego wypełnia lukę w wiedzy o historii Ziemi Falenckiej a jego ustalenia mogą być pomocne biografom i  krytykom sztuki wielkiej rzeźbiarki Magdaleny Abakanowicz. Przeprowadzona na potrzeby artykułu kwerenda i badania społeczne miały na celu...