Ucz(y)my się od najlepszych – jak chronic rezerwat w wielkim mieście? * Let’s learn from the Best – How to protect a nature reserve in a big city? – Wojciech Rogowski, SKOF

Ucz(y)my się od najlepszych – jak chronic rezerwat w wielkim mieście? * Let’s learn from the Best – How to protect a nature reserve in a big city? – Wojciech Rogowski, SKOF

Odwiedziłem leżący w Barnes nad Tamizą słynny rezerwat i ośrodek proekologiczny London Wetland Center (Londyńskie Centrum Mokradeł) powstały w miejscu wiktoriańskich stawów hodowlanych. Okolica ta ma wiele podobieństw z Falentami. Barnes podobnie jak Falenty leży...