Artykuł dr Wojciecha Rogowskiego wypełnia lukę w wiedzy o historii Ziemi Falenckiej a jego ustalenia mogą być pomocne biografom i  krytykom sztuki wielkiej rzeźbiarki Magdaleny Abakanowicz. Przeprowadzona na potrzeby artykułu kwerenda i badania społeczne miały na celu ustalenie funkcji budynku i jego właścicieli oraz mieszkańców, przede wszystkim w latach 1920-1940, w związku datą urodzenia Magdaleny Abakanowicz (1930). Przeanalizowano dostępne metody dowodzenia faktu i miejsca urodzenie postaci historycznych. Podjęto próbę określenie rangi budynku oficyny dworskiej i jego znaczenia dla społeczności lokalnej oraz kultury. Cennym uzupełnieniem publikacji są fotografie oraz mapa ukazująca majątek ziemski (dwór) Falenty przed II wojną światową. Autor stwierdza, że dalszych badań wymaga architektura samego budynku oficyny – ostatniego zachowanego w całości budynku dworskiego oraz widocznego wciąż układu funkcjonalnego majątku sprzed wieków. Zabezpieczenie i rewitalizacja tych obiektów pozostają pilnym wyzwaniem dla współczesnych.

Publikację można zamówić pisząc na adres skof@interia.pl