Rozpoczęliśmy szkolenia pierwszych strażników Eko-Patrolu SKOF. Zaczął się pilotaż. Aby spokojnym krokiem przemierzyć szlak – ścieżkę edukacyjną przez Rezerwat, mieć czas porozmawiać z turystami, pozbierać śmieci oraz popodziwiać piękną przyrodę potrzeba ok. 2,5 godziny. Dużo ciekawych obserwacji. Wygodne buty, rękawiczki i czapeczki SKOF –  niezbędne. Dziękuję sposorom za wsparcie wyposażenia Eko-Patrolu.