W maju 2022 r. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach wystąpił do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z wnioskiem o wydanie pozwolenia dla inwestycji polegającej na rozbiórce budynku folwarcznego zlokalizowanego pod adresem al. Hrabska 7, na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Falentach, będącego zabytkową oficyną dworską, a znanego jako dom urodzin Magdaleny Abakanowicz. Dyrektor Instytutu Pan dr Wacław Strobel wnosi w tym piśmie o „wydanie decyzji o rozbiórce  i wykreśleniu obiektu z wszelkich ewidencji„. Ten zabytkowy budynek „Rządcówki”, liczący ponad 150 lat, był eksploatowany przez Instytut przez blisko połowe swojego istnienia, a obecnie, gdy wymnaga remontu może liczyć tylko na zburzenie?
Właśnie otrzymaliśmy decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o postanowieniu dopuszczeniu Społecznego Komitetu do udziału na prawach strony w postępowaniu w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych polegających na rozbiórce ww budynku. Przygotowujemy się do udziału w postępowaniu, zgłosimy wniosek o decyzję o zabezpieczeniu konserwatorskim zabytkowego budynku oficyny dworskiej w Falentach.