Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach 

Rok 2024

Rok 2023

Rok 2022

Rok 2021

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Mazowiecki Urząd Ochrony Zabytków (Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków)

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie (Regionalny Konserwator Przyrody)

Urząd Marszałkowski w Warszawie (Marszałek Sejmiku Mazowieckiego)

Starostwo Powiatowe w Pruszkowie (Starosta Pruszkowski, Przewodniczący Rady Powiatu)

Urząd Gminy Raszyn (Wójt; Przewodniczący Rady)