Nowy Generalny Konserwator Zabytków utrzymał w mocy zaskarżoną przez IT-P-PIB decyzje Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zakazie rozbiórki budynku oficyny dworskiej przy al. Hrabskiej 7 tzw. Abakanówki. Decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest ostateczna. 

O decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków informowaliśmy dokładnie rok temu:

Oficyna uratowana! Zakaz rozbiórki

Konserwator wówczas (1_2023) nie wyraził zgody na rozbiórkę części budynku oficyny dworskiej na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Falentach, objętego ochroną konserwatorską. Decyzji towarzyszyło uzasadnienie. 

Wyraziliśmy wówczas nadzieję, że Dyrekcja IT-P odstąpi od odwołania się do drugiej instancji i podejmie niezwłocznie działania dla zabezpieczenia zabytku. Pozostawienie zabytku na pastwę warunków atmosferycznych i złodziei jest niedopuszczalnym niszczeniem dziedzictwa kulturowego w Gminie Raszyn. Zadeklarowaliśmy wówczas kolejny raz naszą (SKOF) deklarację pomocy przy zabezpieczeniu i odbudowie tego i pozostałych zabytków w Falentach. 

Niestety, wkrótce mec.K. Bartko z Kancelarii Adwokackiej Kamil Bartko Adwokat, ul. Smulikowskiego 11 m 8 w Warszawie, w imieniu IT-P-PIB Pana Wacława R. Strobel, złożył odwołanie do Generalnego Konserwatora Zabytków. Dzisiejsza decyzja jest rostrzygnięciem tego wniosku. 

Społeczny Komitet Ochrony Falent, jako organizacja społeczna, został właczony do udziału w postępowaniu administracyjnym przed Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków na prawach strony.

Złożyliśmy protest wobec wniosku Instytutu i postulowaliśmy o ochronę zabytku przed zburzeniem. Członkowie i eksperci Komitetu brali udział w oględzinach zabytku i wszystkich czynnościach. Przeprowadzili też własne badania architektoniczne, źródłowe, archiwalne i społeczne, których wyniki wniesiono do postępowania.

Co więcej, w przeciwieństwie do użytkującego obecnie zabytek Instytutu, który nie wskazał celu wnioskowanego wyburzenia, Społeczny Komitet we współpracy z Inicjatywą Mieszkańców „Zmieniamy Gminę Raszyn” określił cel i opracował wstępną koncepcję rewitalizacji zabytku, czyli jak może on służyć  lokalnej społeczności. Apelujemy wciąż:  Falenty są skarbem przyrody, krajobrazu i architektury. Na nas wszystkich  spoczywa obowiązek zachowania ich dla potomnych.

Ile można by wspólnie już zrobić, gdyby nie godny lepszej sprawy upór decydentów IT-P-PIB. 

 

                         

Informacja SKOF w-sprawie-ochrony-zabytku Abakanowiczówka

Wielkość pliku ze skanem decyzji MWKZ przewyższa limit portalu, stąd prosimy chętnych by zapoznać się z dokumentem o zgłoszenie zapotrzebowania mailem na adres: skof@interia.pl. Prześlemy asap.