Oficyna uratowana! Zakaz rozbiórki

Mamy zaszczyt poinformować, że 26 stycznia br. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków prof. Jakub Lewicki po rozpatrzeniu wniosku Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego  z 11.V. 2022 r. wydał decyzję administracyjną, w której nie wyraził zgody na rozbiórkę części budynku oficyny dworskiej na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Falentach, objętego ochroną konserwatorską. Decyzji towarzyszy uzasadnienie. Wychodząc ze stanowiska konserwatorskiego Organ stwierdził, że … Czytaj dalej Oficyna uratowana! Zakaz rozbiórki