Coraz więcej ptaków w Falentach. Skoro świt uzupełniliśmy (SKOF) oznakowanie ostrzegawcze przy Al. Hrabskiej  oraz w kolejnych dniach przy ul. Falenckiej.

Uwaga zwolnij! Gęsi, kaczki, jeże, wiewiórki, bobry i dziki też bywają na jezdni. Przy okazji z poboczy zebraliśmy ciężki wór śmieci.

W imieniu braci mniejszych dziękuję gorąco Elzbieta Klopotowska, Emilia Szostak, Krystian Durma i Andrzej Lemiesz za pomoc i ufundowanie tablic ostrzegawczych.