Dziś, 19 lutego 2024 r., Minister Rolnictwa odwołał z funkcji Dyrektora Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach pana dr Wacława R. Strobla.
Pan Wacław Strobel nie został odwołany „za przynależność partyjną” jak niektórzy sugerują. Dosłownie tydzień temu w piśmie do Ministerstwa Rolnictwa i do SKOF pan Wacław Strobel zaprzeczał jakoby był członkiem rządzącej do niedawna Partii ani żadnej innej. Jeszcze tak w Polsce nie ma, że odwołują człowieka za poglądy, przynajmniej za tego rządu. I mam nadzieję, że nigdy tak nie będzie.
Decyzja zapadła w związku z błędami popełnionymi przez dyrekcję Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach od 2017 r., których wszyscy tu byliśmy świadkami. Prostych błędów. Pan W. Strobel zapomniał, że jako dyrektor jest kustoszem zabytków, kustoszem przyrody i powinien być wzorem dla młodego narybku nauki.

fot. J. Mosoń, dzięki uprzejmości red. Strefa Biznesu