Spotkanie z bajkowymi postaciami 

Kącik Malucha 

Mega Zjeżdzalnia 

EURO – Trampoliny 

Zapraszamy Duże i Małe!