Wracam do Państwa po dłuższej przerwie spowodowanej kampanią wyborczą, dłuższą tutaj o dwa tygodnie,  gdyż wybory wójta nie przyniosły rozstrzygnięcia w pierwszym terminie. W ponownym głosowaniu wybieraliśmy już spośród dwóch kandydatów – Bogumiła Stępińska-Gniadek z Raszyna (członek SKOF) z KW Zmieniamy Gminę Raszyn i Andrzej Zaręba (Rybie) z KW PiS. W niedzielę 21 kwietnia mieszkańcy zdecydowanie (większością ponad 2000 głosów) wybrali Bogusię na urząd wójta raszyńskiej gminy.

Co godne uwagi, w obu turach wyborów frekwencja w Falentach była wyższa niż w gminie Raszyn, a w gminie Raszyn wyższa niż frekwencja w kraju. Co dobrze świadczy o dojrzałości politycznej i zaangażowaniu społecznym naszych mieszkańców.

Wśród 10 kandydatów, którzy otrzymali najwięcej głosów w Falentach i Falentach Dużych mamy wybranych 5 radnych, w tym dwóch ze Stowarzyszenia „Zmieniamy Gminę Raszyn” i po jednym radnym z PiS, z Koalicji Obywatelskiej i ze Wspólnoty Gminy Raszyn. Pierwszy raz Falenty będą miały dwóch przedstawicieli w Radzie gmin – Wojciecha Rogowskiego (SKOF) i Sławomira Ostrzyżka. Cieszy dobry wynik naszych sąsiadów z Falent p. Mariusza, p. Swietłany, p. Aleksandry, p. Hanny i p. Ireny.

Do Rady Gminy Raszyn mieszkańcy wybrali pięcioro członków SKOF:

Beata Sulima-Markowska – 340 głosów (drugi wynik w gminie)

Wojciech Rogowski – 271 głosów (piąty wynik w gminie)

Bogumiła Stępinska-Gniadek – 196 głosów (złożyła mandat w związku z wyborem na wójta)

Andrzej Zawistowski – 156 głosów

Leszek Gruszka – 115 głosów (obejmie mandat po Bogusi)

Do Rady Powiatu mieszkańcy wybrali Krystiana Durmę  z Falent Nowych – 1151 głosów.

Za rozwiązanie problemów Falent odpowiedzialna będzie od 7 maja br. Rada Gminy Raszyn w składzie (alfabetycznie, miejsce zamieszkania, liczba głosów):

Gratuluję zwycięzcom jak i pokonanym, pro publico bono!

Wojciech Rogowski