Spodziewamy się w Falentach wizyty królewskiej pary J.K.M. Jana i Marii Kazimiery Sobieskich.

J.K.M Królowa Marysieńka obiecała doktorowi Rogowskiemu spotkanie z księżniczkami Ziemi Falenckiej, gdy przybędą pod pałac de la  familie Opacki przywitać Jej Królewskie Wysokości. Królowa przyjmie ukłony od les princesses, oceni ich toilettes i obdarzy souvenir na pamiątkę spotkania.

Królowa osobiście wskaże swoje favorite préféré i nagrodzi wspólnymi achats  w Centrum Handlowym Janki.

Księżniczki przybywają do Falent licznie i pod direction Szambelanowej Kłopotowskiej gromadnie wychodzą na spotkanie królewskiego orszaku w Alei Hrabskiej o godzinie 14 le dimanche 3 Septembre. Zapraszamy księżniczki! Toutes les princesses sont bienvenues !

A to wszystkko w 340 rocznice noclegu Królewskiej Pary w falenckim Pałacu, na pierwszym postoju po wyjściu z Warszawy w drodze pod Wiedeń (1683). 

Stroje z epoki preferowane. Zabawa bez ograniczeń wieku.

Podziękowania dla Starostwa Pruszkowskiego oraz Centrum Janki za wsparcie tego wydarzenia.