Tygodnik „Przegląd Regionalny” informuje, że zabytkowa Aleja Hrabska ponownie została oznaczona jako Pomnik Przyrody prawem chroniony.

Przypominamy,  że Aleja Hrabska biegnie zabytkową groblą i jest elementem Rezerwatu Przyrody Stawy Raszyńskie. Na całej jej długości obowiązuje zakaz poruszania się pojazdów mechanicznych z prędkością większą niż 60 km/godz.

Uwaga! Zdarzały się tutaj wypadki zjechania z drogi i uderzenia w drzewo na skutek skupienia uwagi kierowcy na piękny krajobrazie i urzekających ptakach na Stawie Falenckim.

Kierowny mogą tutaj spodziewać się również niespodziwanego wejścia na jezdnię ptaków żerujacych na poboczach (gęsi gęgawy, bażanty, kaczki) jak również żab, jeży, saren oraz dzików.

PROSIMY O SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ I DOSTOSOWANIE PRĘDKOŚCI ORAZ ODLEGŁOŚCI OD POPRZEDZAJĄCYCH POJAZDÓW.

PROSIMY UNIKAĆ WYPRZEDZANIA NA CAŁEJ DŁUGOŚCI ALEI HRABSKIEJ. DRZEWA W SKRAINI JEZDNI!