Zapraszamy na powitanie Króla Jana III Sobieskiego z drużyną husarii na grobli Alei Hrabskiej w drodze pod Wiedeń. Gromadzimy się wzdłuż Alei Hrabskiej i przed pałacem w Falentach wjazd orszaku ok godz. 14:00 3 września (niedziela)

340 lat temu 18 lipca 1683 r. stanął w pałacu Falentach dwór polowy z Królem Janem III i Królową Marią Kazimierą.

Rano następnego dnia chorągiew królewska ruszyła przez Częstochowę do Krakowa, i dalej przez Chorzów, Opawę nad Dunaj, gdzie zjednoczone wojska polskie, litewskie, kozackie i tatarskie dotarły 3 września A.D. 1683. Kilka dni później w ielka europejska armia pod dowództwem króla Rzeczpospolitej Obojga Narodów pokonała armię Imperium Osmanów pod Wiedniem 12 września 1683 r.

Gościć w Falentach będziemy Podlaską Chorągiew Husarii – grupę rekonstruktorów  z Białegostoku. Przeżyjemy wielkie chwile chwały w Falentach dzięki wsparciu Starostwa Pruszkowskiego  i Centrum Janki .

Obecność na powitaniu wszystkich Księżniczek z Ziemi Falenckiej i ziem okolicznych mile widziana! Nagroda Królowej Marii Kazimiery ufundowana przez CENTRUM JANKI dla najpiękniejszej kreacji. 

Konterfekt z Królem Janem III Sobieskim w Falentach – obowiązkowy!

 

 

Pobierz:

EP 3 Sobieski