Ze sprawami Falent wychodzimy w świat.  Dziś delegacja Społecznego Komitetu Ochrony Falent i Stowarzyszenia Zmieniamy Gminę Raszyn wzięła udział w spotkaniu roboczym w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie.

Mec. Bogumiła Stępińska Gniadek i dr Wojciech Rogowski na zaproszenie Pana dr Macieja Berka, Ministra w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, uczestniczyli  w konsultacjach na temat zasad i praktyki prowadzenia konsultacji publicznych i opiniowania dokumentów rządowych.  W trakcie spotkania wypowiedzieli się  przedstawiciele organizacji pozarządowych (ngo) mających największy dorobek i ekspertyzę w zakresie tworzenia prawa – Fundacja Batorego, Obywatelskie Forum Legislacji, Klub Jagielloński, Forum Obywatelskiego Rozwoju, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Instytut Allerhanda, Fundacja Stocznia, Watchdog Polska, INPRIS, Fundacja Panoptykon i Ogółnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFIP).

Zgłosiliśmy postulat uwzględnienia w procesie konsultacji publicznych projektów prawa także lokalnych organizacji pozarządowych, takich jak SKOF. Podzieliliśmy się naszymi obserwacjami o (nie)funkcjonowaniu konsultacji prawa miejscowego na poziomie gminy. Wyraziliśmy opinię o konieczności wykorzystania najnowszych technologii informatycznych do pozyskiwania opinii mieszkańców o proponowanych zmianach w prawie także na poziomie gminy.

W rządzie Premiera Donalda Tuska Minister Maciej Berek pełni ważną funkcje Przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów, na którego posiedzeniach m.in. uzgadniane są projekty ustaw. Obok Ministra w spotkaniu uczestniczyli m.in. dr Joanna Knapińska, Prezes Rządowego Centrum Legislacji, Min. Michał Deskur, Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu oraz Min. Michał Kukucki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

Od lewej: Weronika Czyżewska-Waglowska, Wice-Prezes Ogółnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Minister Maciej Berek, Przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów, mec. Bogusia Stępińska-Gniadek, Społeczny Komitet Ochrony Falent oraz  Stowarzyszenie Zmieniamy Gminę Raszyn, dr Wojciech Rogowski, Społeczny Komitet Ochrony Falent oraz Instytut Allerhanda.

(wfr)