Miło nam poinformować, że wśród członków Społecznego Komitetu Ochrony Falent mamy wielu, którzy  kandydydują w zbliżających się wyborach 7 kwietnia  na urząd wójta lub do rad gmin/miast oraz do rad powiatów. Podjęli się tego odpowiedzialnego wyzwania i skutecznie zarejestrowali na listach wyborczych.
Gratuluję Państwu patriotycznych decyzji i dopełnienia procedur. Oczywiście wszystkim „naszym” kandydatom życzę sukcesu. Niech wygrają lepsi i wrażliwi na dziedzictwo historyczne i przyrodnicze.
Najliczniejszą wśród nas grupę stanowi zespół wywodzący się ze Stowarzyszenia Zmieniamy Gminę Raszyn. Jako jego członek podjąłem też decyzję o kandydowaniu do Rady Gminy Raszyn z okręgu 3 (Falenty i okolice) z ostatniego miejsca na liście.
Ubiegam się o głos sąsiadów, gdyż uważam, że dotychczasowy dorobek i moje doświadczenie, wiedza i relacje mogą być przydatne dla lepszego wykorzystania potencjału gminy. Podobną opinię wyraziło też wielu z Nas. Dziękuję! Moim celem jest przywrócenie należnego Falentom blasku, tak ze względu na świadectwa historii jak i zachowaną do dziś coraz cenniejszą przyrodę. Uważam to za zobowiązanie nas, mieszkańców, sąsiadów wobec naszych dzieci i wnuków oraz wszystkich, którzy mogliby korzystać z tego bogactwa.
Członków SKOF znajdziemy na listach wielu komitetów wyborczych, w większości niepartyjnych. Zobaczymy ich jeszcze na wielu spotkaniach i na plakatach w naszej okolicy.  Klikając w poniższe linki dowiesz się więcej o zaangażowanych kandydatkach/kandydatach z naszego grona i ich programach: