Na wniosek Społecznego Komitetu Ochrony Falent z kwietnia 2023 r. o ochronę zabytkowego budynku oficyny dworskiej w Falentach Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał 1 września br. decyzję nr 119/2023  nakazującą Instytutowi – Przyrodniczo-Technologicznemu-Państwowy Instytut Badawczy – użytkownikowi wieczystemu zabytkowego budynku oficyny dworskiej pod adresem al. Hrabska 7 w Falentach zabezpieczenie budynku poprzez osiatkowanie, zabicie otworów, uporządkowanie, wycięcie drzewa rosnącego na dachu oraz wygrodzenie. 

W tygodniu po niedzieli wyborczej (15.10) rozpoczęły się prace budowlane zmierzające do realizacji nakazu. Fotografie ukazują stan zabezpieczenia zabytkowego budynku – miejsca urodzenia Magdaleny Abakanowicz –  przed nieuprawnionym wejściem z zewnątrz i dalszą dewastacją. Doceniamy to działanie IT-P. Dobre i to, o co nie mogliśmy doprosić się od kilku lat. Jak widać wybory już działają.

Niestety, czekamy nadal na kolejną decyzję PINB wydaną na podstawie art. 66 Prawa budowlanego nakazującą właścicielowi obiektu „usunięcie stwierdzonych w obiekcie zabytkowym nieprawidłowości w drodze zabezpieczenia i remontu murów i dachu budynku w terminie wskazanym w decyzji”. Mamy nadzieję, że decyzja zostanie niezwłocznie zrealizowana przez użytkownika wieczystego zabytku. Najlepiej aby dokonało się to przed zimą.

Chrońmy nasze dziedzictwo, zanim obróci się w pył.

(wfr)