Miałem przyjemność wziąć wczoraj udział w zebraniu sąsiedzkim w SP w Ładach poświęconemu konsultacjom projektu utworzenia Parku Krajobrazowego Doliny Utraty i Raszynki. Spotkanie, udział wzięło ponad 100 osób, zwołał i prowadził Radny Pan Jarosław Aranowski, który tym tematem zajmuje się od 2019 r. Gościem konsultacji był Pan Sylwester Chołast, Dyrektor Mazowieckich Parków Krajobrazowych w Otwocku, leśnik, ekspert Ochrony Krajobrazu i ochrony przyrody. Przedstawił w jasnej formie uwarunkowania prawne powstania i funkcjonowania Parku Krajobrazowego. Wytrwale odpowiadał na wszystkie pytania mieszkańców i radnych.

Wciąż jeszcze, my jako mieszkańcy, nie dość doceniamy, że w sercu gminy mamy tak duży i cenny przyrodniczo obszar użytku ekologicznego jakim jest Rezerwat Przyrody Stawy Raszyńskie, jego otulina i centralna część doliny Raszynki.

Nie doceniamy, że nasze nieruchomości znajdują się tak blisko żywej przyrody. Że żyjemy w lepszych warunkach klimatycznych. Że ich wartość wzrasta tym bardziej im bliżej do tych terenów. Że szybko zabudowują się okoliczne pola. Że za kolejne 50 lat  ten obszar, który teraz chcemy chronić przed zabudową będzie jedynym obszarem zielonym – jak dzisiejszy miejski park otoczony zwartą zabudową miasta. Urbanizacji nie powstrzymamy, ale możemy ochronić  zwarty obszar cenny przyrodniczo i kulturowo.

Musimy zachować dla przyszłych pokoleń ten dla nas zwykły krajobraz, ale dla naszych wnuków i prawnuków będzie on unikalny i bardzo cenny, gdyż to właśnie krajobraz – widok, ten sam, który widzieli nasi przodkowie – wyróżnia nasze miejsce na Ziemi, łączy nas z historią.

Społeczny Komitet Ochrony Falent zbiera wciąż podpisy pod społecznym, apolitycznym projektem objęcia ochroną całej doliny Raszynki i Rezerwatu Stawy Raszyńskie. Każdy podpis się liczy. Prosimy o kontakt na priv. lub o udział w planowanych wykładach w Gminnej Bibliotece Publicznej (28.02, 13.03 i 17.04) więcej szczegółów na plakacie poniżej. Wesprzyj inicjatywę. Przekonaj sąsiada.

P.S. 1. Dodała mi sił do dalszych działań miła pani mieszkająca nieopodal doliny Raszynki, która po spotkaniu podziękowała i potwierdziła moje słowa, że jest o co walczyć: „Wie Pan, pod moje ogrodzenie od strony doliny przychodzą sarenki, takie piękne, z młodymi”. I o to właśnie chodzi.

2. Wdzięczność i podziękowanie dla wszystkich, którzy wspierają – działaniem i podpisem – projekt utworzenia Parku Krajobrazowego Doliny Utraty i Raszynki. Z serca dziękuję!

Wojciech Rogowski