– Decyzja konserwatora zabytków jest bardzo ważna, gdyż otwiera kolejne działania. Zabytkowy budynek zostanie niebawem oznaczony przez starostę pruszkowskiego znakiem informacyjnym o tym, że zabytek ten podlega ochronie prawnej. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków wyda w formie pisemnej zalecenia konserwatorskie dla właściciela/administratora o niezbędnych jego zabezpieczeniu i podjęciu renowacji. Decyzja ta dobrze wróży kolejnym wnioskom o ochronę zabytków w Falentach – przekazuje dr Wojciech Rogowski, przewodniczący Społecznego Komitetu Ochrony Falent, który zabiega o uratowanie „Abakanówki”.

https://classic.wyborcza.pl/archiwumGW/9264554/Abakanowka-pod-ochrona