Pracownicy falenckiego Instytutu w połowie czerwca br. opasali pnie kasztanowców nieopodal pałacu folią owadobójczą zawierającą feromony wabiące owady gatunku szrotówek kasztanowiaczek (foto) [1]. Ten inwazyjny gatunek owada (przywędrował z południowej Europy wraz z ociepleniem) i  od ćwierćwiecza rozwija się gromadnie w Polsce, głównie na kasztanowcach białych, powodując charakterystyczne przedwczesne brązowienie liści i obumieranie drzew. Szrotówek od lat grasuje również w Falentach tak na drzewach zabytkowej alei dawnego padoku przy d. stajni jak na starodrzewie wzdłuż ul Opackiego.

Wdzięczność pracownikom Instytutu za podjęcie działań ochronnych zabytkowych drzew! Opasanie drzew wczesną wiosną folią owadobójczą służy zatrzymaniu wędrujących po korze drzewa poczwarek szrotówka zimujących i wylęgających się w opadłych jesienią liściach. Jest to jedna z metod ograniczania populacji tego szkodnika. Kolejną jest zawieszenie na gałęziach drzewa pojemników – pułapek przyciągających motyle szrotówka i ograniczające liczbę larw składanych w liściach kasztanowca. W tym roku wegetacja ruszyła wcześniej a ciepły klimat powoduje, że szrotówek może nawet 4 krotnie przejść cykl rozmnażania. Przylepne folie mają jednak mankament, są zabójcze także dla innych owadów, które do nich przylecą.

Za najlepszą metodę działań profilaktycznych uważa się zaś dokładne wygrabianie i głębokie kompostowanie lub utylizację (spalenie) opadających jesienią liści, w których zimują poczwarki [1]. Takie właśnie działania podjęli członkowie SKOF już jesienią 2022 r. wygrabiając i usuwając opadłe liście z owadami pod drzewami padoku (foto poniżej). Nasz wniosek do administratora terenu parku pałacowego o chemiczną ochronę drzew doczekał się realizacji po 2 latach – dziękujemy!

Owalny padok obsadzony przed ponad 100 laty dwoma szpalerami kasztanowców, w regularnych odstępach 6 m jest obecnie cennym zabytkiem Falent, rzadko już spotykanym w zachowanych założeniach dworskich. Drzewa zacieniały żwirowaną aleję, po której prowadzono układane źrebaki. Z padoku korzystały również dzieci właścicieli majątku ucząc się jeździć konno.

Niestety, wojny i przyczyny naturalne spowodowały straty w drzewostanie (por. foto). Konieczne jest uzupełnienie szpaleru nowymi drzewami z zachowaniem rytmu alei. W szpalerze wewnętrznym brakuje ok. 9 drzew, podobnie w szpalerze zewnętrznym. Łącznie wnioskujemy o dosadzenie ok. 20 wyrośniętych, formowanych drzew kasztanowca białego oraz o pielęgnację starych drzew i przestrzeni pomiędzy nimi. Sama aleją pomiędzy szpalerami wymaga wyrównania, utwardzenia i wysypania żwirem. Wyobraźmy sobie do tego kilka ławek ustawionych wokół, klomb kwiatowy na środku – i mamy niewielkim kosztem – chętnie odwiedzane  miejsce spaceru i odpoczynku w Falentach.

[1] https://www.itp.edu.pl/aktualno-ci.html

[2] https://www.ior.poznan.pl/910,szrotowek-kasztanowcowiaczek 

Na zdjęciu lotniczym z 1955 r. widoczne (w środku) drzewa padoku obok budynku d.stajni dworskiej. Już wtedy brakowała kilku drzew w szpalerach. Powyżej padoku widoczna oficyna dworska, miejsce urodzenia Magdaleny Abakanowicz. Obok oficyny „rządcówki”  charakterystyczny budynek Zarządu Majątku Falenty Wielkie tzw. krzyżak. fot. Wojciech Rogowski

Listopad 2022. Grabimy i zbieramy liście kasztanowców do utylizacji. W ramach akcji Sprzątanie Rezerwatu 2022 zorganizowanej przez IT-P i mieszkańców.

Listopad 2022. Grabimy i zbieramy liście kasztanowców do utylizacji. W ramach akcji Sprzątanie Rezerwatu 2022 zorganizowanej przez IT-P i mieszkańców.

Prosimy nie dotykać opasek lepnych i ich nie niszczyć. Dziękujemy! 

[wfr]