Wielka Charytatywna Ratunkowa Aukcja Dzieł Mistrzów na rzecz odbudowy domu, w którym urodziła się Magdalena Abakanowicz

W programie aukcji  są już prace: Romano Botti, Janusz Stanny, Jan Wołek, Michał Suffczyński, Jolanta Mikuła, Alina Towarnicka-Allerhand, Iwona Kalaman, Ryszarda Zabawa, Maria Kurkowiak, Elżbieta Kuczara  … i WIELKA NIESPODZIANKA.

Katalog jest wciąż OTWARTY. Artytstów, szczegółnie z tej ziemi, którzy mają możliwość wesprzeć cel SKOF prosimy o zgłoszenie woli na adres: kontakt@skof.org.pl lub telefonicznie nr: 603 766 295.

Miniatury prac zostaną zaprezentowane w elektronicznym katalogu na witrynie SKOF i domu akcyjnego, oraz w katalogu wydanym na aukcję.

Licytacja (max. 50 dzieł) odbędzie się w sali Ośrodka 4 Żywioły oraz w internecie. Zapraszamy do udziału wszystkich miłośników sztuki i kolekcjonerów!